ulga termomodernizacyjna fotowoltaika

Ulga termomodernizacyjna fotowoltaika. Jak odliczyć panele od podatku?

Od 2020 roku możesz odliczyć od dochodów niektóre koszty modernizacji domu jednorodzinnego. Wśród nich są także panele fotowoltaiczne. Jakie są warunki skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej? Jak ją odliczyć w PIT?

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, którzy zrealizują prace mające na celu termomodernizację budynku. To oznacza, że ulga nie przysługuje osobom, które dopiero budują swój dom.

Kwalifikują się natomiast koszty np. zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, które zostały poniesione po odbiorze budynku, tj. wydaniu zgody na jego użytkowanie.

Oczywiście z ulgi mogą skorzystać osoby, które opodatkowują swoje dochody zgodnie z obowiązującą skalą podatkową (17% lub 32%) bądź według stawki podatku liniowego (19%) albo opłacają ryczałt od ewidencjonowanych przychodów.

Zgodnie z definicją domu jednorodzinnego jest to budynek wolnostojący lub bliźniaczy, szeregowy bądź grupowy, który stanowi pod względem konstrukcji samodzielną całość, a można w nim wydzielić do dwóch mieszkań lub jednego lokalu mieszkalnego oraz jednego lokalu użytkowego (maksymalnie 30% powierzchni budynku).

Jak ustalana jest wysokość wydatków?

Wszystkie koszty, które mają być odliczone w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej muszą zostać udokumentowane. Potwierdzeniem zakupu są faktury VAT wystawione przez podatników, którzy nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

Istotna jest data poniesienia wydatku, czyli widniejąca na fakturze data sprzedaży bądź jeśli jej nie ma, to data wystawienia faktury.

Kiedy wydatki nie kwalifikują się do ulgi?

Odliczeniu nie mogą zostać uwzględnione te wydatki, które zostały już podatnikowi zwrócone np. w formie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto odliczeniu nie podlegają również te wydatki, które zaliczono do kosztów uzyskania przychodu, odliczone od przychodu w ramach ryczałtu bądź zostały zaliczone do ulg podatkowych. Mogą zostać zwrócone z kolei koszty, które obciążają podatnika takie jak m.in. kredyty.

ulga termomodernizacyjna

źródło: materiały własne redakcji

Kiedy odliczyć wydatki?

Odliczenia wydatków na panele fotowoltaiczne i inne prace w ramach termomodernizacji domu jednorodzinnego można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym. Poniesione wydatki należy uwzględnić wypełniając PIT: 36, 36L, 37 lub 28.

Jeśli kwota odliczenia nie będzie mieć pokrycia w Twoim dochodzie rocznym, to możesz dokonywać odliczeń w latach kolejnych. Maksymalnie można to robić przez 6 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację.

Co zrobić, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

 • Rozpocząć przedsięwzięcie mające na celu termomodernizację budynku.
 • Zakupić produkty oraz usługi, które kwalifikują się do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.
 • Ukończyć prace termomodernizacyjne w ciągu 3 lat.
 • Poniesione wydatki odliczać od rocznego dochodu wypełniając deklarację PIT.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi?

W rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju znajdziemy cały wachlarz produktów oraz usług, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Produkty m.in:

 • panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • kolektory słoneczne wraz z osprzętem,
 • kocioł olejowy,
 • kocioł na paliwo stałe,
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • materiały budowlane, np. stolarka okienna.

Usługi m.in.:

 • przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż kolektorów słonecznych,
 • wymiana stolarki zewnętrznej,
 • docieplenie budowlanych przegród,
 • Demontaż starego i montaż nowego źródła ciepła.

Ulga termomodernizacyjna a program Czyste Powietrze i Mój Prąd

Wiele osób zastanawia się czy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli jest się już beneficjentem programu “Czyste Powietrze”. Okazuje się, że jest to możliwe.

Przypomnijmy, że od 2019 roku wsparcie finansowe w ramach dotacji nie jest traktowane jako dochód. Od dochodu można co prawda odliczyć wkład własny, jaki poniesiesz w związku z inwestycją, ale nie możesz odliczyć tych kosztów, które zostały już sfinansowane w ramach programu “Czyste Powietrze”.

Warto pamiętać, że jako podatnikowi przysługuje Ci jedno odliczenie w wysokości maks. 53 tys. zł. Nie jest w tym przypadku istotna ilość posiadanych nieruchomości, a każdy z ich współwłaścicieli może skorzystać z odliczenia.

Co istotne dla inwestorów w fotowoltaikę z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać także, jeśli uzyskano dotację z programu “Mój prąd”. Cena paneli fotowoltaicznych oraz niezbędnego osprzętu i kosztu montażu powinna być pomniejszona o kwotę dofinansowania (maks. 5 tys. zł), a później ujęta w rocznej deklaracji PIT.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

W 2020 roku po raz pierwszy można odliczyć wypełniając deklarację PIT wydatki, które zostały poniesione w związku z przeprowadzaniem prac termomodernizacyjnych domu jednorodzinnego.

Aby ją odliczyć należy wypełnić druk PIT/O. Jest to załącznik, który należy składać razem z deklaracją podatkową, czyli z PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37.

W części B druku PIT/O w wierszu 6 znajduje się pozycja: Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W tym miejscu należy wpisać odliczenie w wysokości do 53 tys. zł. Sumę odliczeń, które wykazujesz w PIT/O należy wpisać także do deklaracji podatkowej.ulga termomodernizacyjna pit

Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie i składający deklarację PIT-36 lub PIT-37 wypełniają jeden załącznik PIT/O. Jeśli natomiast dokonują rozliczenia osobno to, każdy z małżonków wypełnia załącznik niezależnie od siebie.

Przykładowo, jeśli koszt zakupionego przez Ciebie zestawu fotowoltaicznego wyniósł 30 tys. zł, a Ty rozliczasz się według podatku liniowego, który wynosi 19%, to korzystając z ulgi termomodernizacyjnej zaoszczędzisz 5 700 zł.

Kiedy nie odliczysz wydatków od podatku?

Wydatków na prace termomodernizacyjne nie odliczysz od podatku, jeśli nie jesteś właścicielem danej nieruchomości, tj. nie posiadasz do niej tytułu prawnego. Ponadto odliczenia nie można dokonać w wypadku domów będących jeszcze w budowie.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o