Polityka przywatności

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma EkoSynergia sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu ul. Nowa 4/4, 50-085 Wrocław wpisana do KRS pod numerem 0000361877,
NIP 622 274 29 81(dalej “Spółka” ). Spółka przetwarza dane osobowe podane przez Klienta w
formularzu zgłoszeniowym lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
W związku z obowiązkiem wynikającym z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
I. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
● W celu świadczenia przez Administratora bezpłatnej usługi porównania ofert (usługa została
przedstawiona na stronie www z formularzem zgłoszeniowym lub w czasie rozmowy
telefonicznej)
● W celu przekazania danych osobowych Partnerom, z którymi Administrator posiada umowę
na powierzanie danych osobowych. Będzie to oznaczało kontakt ze strony Administratora
i/lub Partnerów, w tym kontakt telefoniczny, poprzez wiadomość e-mail lub sms.
● W celu przedstawienia oferty, kalkulacji ceny na produkt lub usługę, umówienia terminu
spotkania w przypadku kiedy jest ono niezbędne do przedstawienia oferty lub w celu oceny
satysfakcji z usługi.
II. Dane osobowe Klienta, w zależności od celu przetwarzania, będą gromadzone przez
Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług, ale także w celu przedstawiania ofert
dotyczących nowych produktów (maksymalnie przez okres 10 lat od momentu zakończenia
świadczenia zamówionej usługi).
III. Klient ma prawo do:
● żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
● żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
● żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych,
● wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu
marketingu bezpośredniego,
● wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
● przenoszenia swoich danych,
● cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
● wniesienia skargi do organu nadzorczego

IV. Podanie danych jest dobrowolne. Jest to jednak niezbędne do komunikowania się przez
Administratora i/lub Partnerów w celu wykonania zamówionej usługi w tym do: przedstawienia oferty,

kalkulacji ceny na produkt lub usługę, umówienia terminu spotkania w przypadku kiedy jest ono
niezbędne do przedstawienia oferty lub w celu oceny satysfakcji z usługi.
V. W przypadku braku danych lub zgody na ich przetwarzanie konsekwencją może być odmowa
świadczenia usług na rzecz Klienta.